Arıcılık Destekleme Ödemeleri 2020

Arıcılık Destekleme Ödemeleri 2020

2019 arıcılık ödemeleri icmalleri asılmıştır. Kayıtlı olduğunuz tarım müdürlüklerinden kontrol edebilirsiniz.

arıcılık desteklemeleri

2020 yılı için arıcılık tesbit ve ödemeleri için gerekli bilgiler;

 

1: Üretici, şahsen veya birliği aracılığı ile arılığının bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne müracaat eder.

2: Arılı kovanlar il/ilçe müdürlüğünce tespit edilir.

3: Gezginci arıcıların tespit tutanakları işletmelerinin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne gönderilir.

4: Desteklenecek kovan sayısı, üretim verileri ve diğer bilgiler Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS)'ne girilir.

5: AKS'den alınan icmaller askıya çıkarılır. Kesinleşen listeler Genel Müdürlüğe gönderilir.

6: Destekleme ödemeleri birlikleri aracığı ile üreticilerin hesaplarına aktarılır.