Arıcılık Projesi ve Hibe Desteği 2021

Arıcılık Projesi ve Hibe Desteği 2021

Ocak 2021 Arıcılık Projesi ve Hibe Desteği

Kimler Başvurabilir?

1) Arı Yetiştiricileri Birliği veya Bal Üreticileri Birliğine üye,

2) Arıcılık kayıt sistemine (AKS) müracaat tarihi itibariyle en az 3 yıldır kayıtlı,

3) AKS deki aktif kovan sayısı bakımından 50 ve üstü arılı kovana sahip,

4) Bal üretimine ilaveten bulunduğu bölge ve ekotip dikkate alınarak diğer arı ürünlerinden arı sütü, polen, propolis, arı ekmeği(perga), arı zehiri, apilarnil’den en az ikisini üreteceğini taahhüt eden arıcılar başvurabilecektir.

5) Arıcılık hibe desteği konusunda aynı haneden karı-koca, kardeş, anne-baba olması durumunda asil listeye giren veya puanı en yüksek olan tek bir proje değerlendirmeye alınacaktır.

Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı

a)Başvurular, 04/01/2021- 22/01/2021 tarihleri arasında merkezde İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, ilçelerde ise İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapılacaktır.

b)Makine, alet – ekipman alımı için yatırımcılar, başvuru formu (EK-1) ve ekinde yer alan belgeleri iki takım olarak hazırlayacaktır.

c)Başvuruda istenen belgelerin tamamı başvuru sahibi tarafından imza/paraflanmış olacaktır.

Başvuruda İstenilen Belge ve Bilgiler

a)Hibe Başvuru Formu (Ek-1)

b)Nüfus cüzdanı fotokopisi (gerçek kişiler için aslı başvuru esnasında görülüp, onaylanacak),

c)Tahmini Sabit Yatırım Tutarı ve Termin Plan Tablosu (Ek-4),

d)Adli sicil kaydı.

Hibe Verilecek Arıcılık Yatırımları Makine, Alet- Ekipman Listesi

Boş Kovan 50 adet
Bal Süzme Mak.1 adet
Şurupluk 50 adet
Sır Alma Bıçağı 2 adet
Mondirin Takımı 1 takım
Güneş Panelli Çit 1 set
Dondurucu 1 adet
Sır Alma Teknei 1 adet
Bal Sağım Çadırı 1 adet
Sır Sıkma Presi 1 adet
Güneş Paneli 1 adet
Mum Eritme Teknesi 1 adet
Arıcı Barakası 1 adet
Seyyar Tuvaletb1 adet
Şurup Karıştırma Mak.1 adet
Arı Sütü Üretim Malzemeleri 1 takım
Bal Dinlendirme Tankı 1 adet
Arı Sütü Toplama Mak.1 adet
Çıta Delme Mak.1 adet
Arı Ekmeği Hasat Mak.1 adet
Tel Zımba Mak.1 adet
Propolis Tuzağı 50 adet
Temel Petek 50 kg.
Arı Zehiri Toplama Ekipmanı 3 adet