MŞÜ'de Arıcılık işletmesi Kuruldu

MŞÜ'de Arıcılık işletmesi Kuruldu

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesince, bölgedeki bal üretimini artırmak amacıyla arıcılık işletmesi kuruldu.

 

Bal arısı (Apis mellifera L.) yetiştiriciliği, bitkisel kaynakları, arıyı ve emeği bir arada kullanarak, bal, polen, arı sütü, balmumu, propolis, arı zehiri gibi ürünler ile günümüzde arıcılığın önemli gelir unsurlarından olan ana arı, oğul, paket arı gibi canlı materyal üretme faaliyetlerinden oluşuyor.

 

Arkeologlar tarafından yapılan kazılarda elde edilen fosiller ve mağaralarda rastlanan kabartma resimler, arıcılığın çok eski bir geçmişe sahip olduğunu gosteriyor. Fatih Sultan Mehmet’in ve Kanuni Sultan Süleyman’ın kanunnamelerinde arıcılığa ait hükümler bulunuyor. Arıcılık insanlık tarihinden beri kutsal sayılan bir meslek ve hem arı hem de arı ürünlerine bütün dinlerde özel yer veriliyor.

 

TÜİK 2018 verilerine göre “Dağlarından Ovalarına Bal Akan Sultan Alparslan Diyarı Kadim Şehir” Muş'ta 324 arıcılık işletmesinde toplam 52.871 koloni bulunuyor ve bu kolonilerden 581,47 ton bal hasadı yapılıyor.

 

Muş, endemik florası zengin bir ilimiz. Türkiye Bitkileri Veri Servisi (TÜBİVES)’in yaptığı çalışmalara göre ilimiz 66 farklı endemik bitki türüne sahip. Bu endemik bitkilerin yanı sıra kekik (Thymus sp.), geven (Astragalus sp.), yabani korunga (Onobrychis sp.) ve üçgül (Trifolium sp.) gibi birçok ballı bitki Muş coğrafyasında doğal olarak yetişiyor. Bu zengin flora Türkiye’nin dört bir yanından gelen gezgin arıcılar için bal üretimi açısından cazibe merkezi konumunda.

 

Bu nedenle, İlin arıcılıkta hali hazırdaki verimlilik düzeyi ve inovasyon kabiliyetinin geliştirilerek ulusal ve uluslararası rekabetçilik gücünün artırılması; bölgenin potansiyelini ortaya çıkarmak, bireylerin gelir kaynaklarını çeşitlendirmek, geliştirmek ve arttırmak; üniversitede Ar-Ge faaliyetleri sonucu elde edilecek bilgi ve tecrübeleri sahaya aktararak kalkınmaya yönelik toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüştürmek amacıyla üniversitemiz bünyesinde her bir koloni içerisinde 10 adet arılı çerçeve bulunan toplam 20 adet koloni ile arıcılık faaliyetine başlandı.

 

Arş. Gör. Mustafa Güneşdoğdu, Arş. Gör. İsmail Yaşhan Buluş ve Arş. Gör. Abdülkadir Şen tarafından Malazgirt ve Bulanık yaylalarından arı seçimi gerçekleştirildi. Seçilen koloniler Üniversite külliyesinde öğrenci ve personel yoğunluğu olmayan alanlara yerleştirildi.

 

Rektörümüz Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Karadağ ve Genel Sekreter Harun Demir ile birlikte alanları denetledi ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi himayesinde yürütülecek olan ve Üniversitede bir ilk olma özelliği taşıyan bu çalışmanın ilimize hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

MŞÜ'de Arıcılık işletmesi Kuruldu

Arıcılık, Muş arı, Muş Alparslan Üniversitesi, Arıcılık işletmesi